kerraban sape madura

saban taon e madura latanto rame
banya kelaban badana kerraban sape
banya rang manca pada datang dari jau
pade nenggu a kerraban sape madura
e eeee sape menggir duli menggir
e eeee sape menggir duli menggir

kunjungi juga untuk:

kamus bahasa madura SILAHKAN DIKLIK

grammer bahasa madura SILAHKAN DIKLIK

Iklan